Vår historie

På Cochs Pensjonat forvalter vi stolte og verdifulle tradisjoner. Bygget vi holder til i er fra år 1900, og her har det blitt drevet pensjonat i alle år.

De første årene

Cochs Pensjonat ble startet i 1927 av søstrene Coch, derav navnet. På den tiden var det to pensjonater i huset; Cochs Pensjonat og Mina Johannessens Pensjonat. Gjestene var fastboende ungkarer, som bodde to og tre på hvert rom. Det var bad i hver fløy, toaletter i trappa og vaskeservanter med vannmugge og vaskevannsfat på rommene.

Mat var viktig den gangen; det ble servert tre måltider om dagen i pensjonatets spisesal, og kaffe og kaker i salongen som lå vis-a-vis.


Anna Gjesdal

Anton Gjesdal

Anne Karin på Cochs i 1949

Pensjonatvert Isak Skram (til høyre) i Oslomarka vinteren 1962

Etterkrigstid og nye eiere

I 1946 kjøpte Anna og Anton Gjesdal Cochs Pensjonat og i 1963 kjøpte de Mina Johannessens pensjonat. De første årene er de fleste gjestene fastboende, de både bor og spiser på Cochs.

I 60-og 70-årene er det bedrifter som dominerer. Mange postansatte, politifolk og statsansatte bodde da på Cochs Pensjonat.

Å drive pensjonat var en slags livsbeskjeftigelse, og familien Gjesdal bodde og arbeidet på pensjonatet til sin død.

Overgang til moderne hotelldrift

Overgang til ”hotelldrift” skjer i 1985. Da overtok nåværende eiere Anne-Karin og Isak Skram. De møttes faktisk mens de begge bodde på Cochs Pensjonat i 60-årene; hun som datter av eierne, han som innlosjert ung student i Oslo.

Pensjonatet gjennomgikk en omfattende restaurerings- og investeringsfase. Det blir lagt inn bad/toaletter på nesten alle rom.

Tredje generasjon tar over

I tredje generasjon av familien Skram er det eldstedatter Anna Gyril som har valgt «hotellveien». Hun begynte tidlig å interessere seg for driften av pensjonatet og var aktivt med i hele ungdomstiden.

I 1991 trer Anna Gyril inn som daglig leder, og som tredje generasjon i rekken gir hun familiebedriften enda et løft. Med en hotellutdannelse fra Sveits er hun rustet for jobben med å ivareta pensjonatets lange og verdifulle tradisjoner.

I løpet av 2002 innlemmes også 2. etasjen i bygget i Cochs Pensjonat. Det blir bygget 20 nye rom som får høy standard. Kabel-TV installeres på samtlige rom med bad. Det eneste som står uforandret er de rimelige prisene.

Cochs Pensjonat har i dag 90 rom, 200 senger, 25 ansatte og ledes av Anna Gyril. De fleste gjestene er norske og utenlandske turister, men også et bredt utvalg av skoler, universiteter, og bedrifter benytter pensjonatet regelmessig.